Πριστή - Οικοδομική Ξυλεία - Βερνίκια

Ξυλαρμογή
Εμπόριο Ξυλείας - Υλικά Επιπλοποιίας, Νίκαια, Αττική


 

Πριστή Ξυλεία
  • Σουηδική Ξυλεία
  • Όρυγκον Πάϊν
  • Πιτς Πάϊν
  • Δρυς Αμερικής
  • Τροπική Ξυλεία
  • Λεύκες
  • Οξυές
Οικοδομική Ξυλεία

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή κτηρίων και η οποία έχει την ικανότητα να ανταπεξέρχεται σε στατικές φορτίσεις.

Εισάγεται κυρίως από Σουηδία, Αυστρία, Ρωσία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Ουκρανία κτλ.

ΜΙΣΟΤΑΒΛΕΣ / ΚΑΔΡΟΝΙΑ  / ΡΑΜΠΟΤΕ  / ΕΛΑΤΑΚΙΑ ΤΑΒΛΕΣ ΜΠΕΤΟΥ / ΜΑΔΕΡΙΑ / ΣΚΕΠΟΞΥΛΑ

Βερνίκια

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από βερνίκια, κατάλληλα για κάθε τύπο ξυλείας.